Open Access

Open Access på RUC

Du kan læse meget mere om Open Access i bibliotekets LibGuide, bl.a. om:

- og meget, meget mere.

Hvad er Open Access?
Open Access handler om fri adgang til videnskabelig litteratur. Med Open Access er forskningsresultater ikke længere kun for de få, der betaler abonnement eller licens til tidsskrifterne, men er tilgængelige for alle. Tendensen er, at flere og flere forskningspublikationer udgives under Open Acces-betingelser.

 

Open Access er muligt, når en forsker parallelpublicerer sin publikation med en vedhæftet fuldtekst i et åbent arkiv, et repository. Roskilde Universitets repository er RUCforsk, og alle RUC-forskeres publikationer kan bl.a. ses via søgning i RUbs søgesystem Kviksøg eller via forskning.ruc.dk. Open Access (OA) står altså for fri adgang til videnskabelig litteratur, men hvorfor er det vigtigt?

De fleste udgivere ejer rettighederne til de artikler der publiceres i deres tidsskrifter. Enhver, der ønsker at læse artiklerne skal betale for at få adgang til dem.

Selvom mange forskere kan få adgang til de tidsskrifter, de har brug for via deres institution, og mener, at det dermed er det samme som gratis adgang eller Open Access, er det slet ikke det samme. Institutionen har ofte været involveret i langvarige forhandlinger omkring prisen på deres licenser og betaler rigtig mange penge for at få adgang til den forskningslitteratur som institutionens forskere selv har publiceret. På Roskilde Universitet bruger vi årligt ca. 9 mio. kroner på tidsskriftabonnementer.

Den nationale Open Access strategi
I juni 2014 offentliggjorde daværende Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen en ny dansk Open Access strategi.  Det er en strategi som alle danske forskningsinstitutioner skal forholde sig til, da den har som målsætning at alle danske forskningspublikationer i løbet af en årrække skal ligge Open Access.

I den står blandt andet:
Gevinsterne for danske virksomheder, dansk forskning og det danske samfund med fri adgang – Open Access – til forskningsresultater er mange. Med en øget tilgængelighed for alle til videnskabelige artikler på nettet vil vi få en mere effektiv videndeling mellem forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder. Open Access vil resultere i nye og forbedrede forskningsmuligheder – specielt inden for tværdisciplinær forskning – og forbedre adgangen til forskningsbaseret viden for virksomheder og andre og dermed bidrage til, at den nyeste viden hurtigere kommer ud og skaber innovation og vækst i samfundet.

Et af fokuspunkterne i Open Access strategien er:
Implementeringen af Open Access skal fortrinsvis ske via den grønne model, dvs. parallelarkivering af kvalitetssikrede forskningsartikler i institutionelle eller emnespecifikke digitale arkiver (repositorier). med Open Access. Den gyldne model kan dog anvendes, når den ikke medfører en forøgelse af udgifterne til forskningspublicering.

RUCs publiceringsstrategi
RUCs publiceringsstrategi har til formål at løfte indsatsen for Open Access bl. a. med baggrund i den nationale strategi.
Publiceringstrategien kan ses på RUC' intranet: Rapporter og nøgletal, klik på "Publiceringsstrategi 2015". Der er kun adgang for ansatte på RUC
I strategien beskrives hvordan RUC's forskere skal forholde sig ved publicering, og hvilke forventninger RUC har til sine forskere blandt andet i forhold til den Nationale strategi for Open Access.

Men hvad betyder Grøn og Gylden Open Access?

Grøn Open Access betyder, at forskeren frit kan uploade en version af sin peer-reviewede videnskabelige artikel i et repository.  RUCs repository er RUCforsk. Enten kan der være tale om et pre- eller et postprint og/eller forlagets version af den enkelte publikation. Dermed kan artiklen ses af alle der enten søger litteratur gennem RUbs eget søgesystem, Kviksøg, eller f.eks. er gået via Forskningsdatabasen få adgang til artiklen helt uden om betalingsmure og abonnementer. Artiklen bliver også tilgængelig via f.eks. Google Scholar.

Gylden Open Access dækker over tidsskrifter, hvor der betales et engangsbeløb for at publicere en artikel, der så igennem tidsskriftet bliver gjort frit tilgængelig. Disse tidsskrifter har samme kvalitet som ordinære tidsskrifter, dog kræver adgangen til den enkelte artikel efterfølgende ikke abonnement. Udgiften til gyldne Open Access-tidsskrifter ligger hos forfatteren eller forfatterens institution. Når en forsker publicerer i et gyldent Open Access-tidsskrift, kan han/hun linke direkte til tidsskriftets fuldtekstversion ved registrering i RUCforsk.

Sådan får du hjælp
Roskilde Universitetsbibliotek støtter grøn Open Access, og RUCforsk temaet står altid til rådighed angående spørgsmål om, hvilke rettigheder de enkelte tidsskrifter og forlag giver i forhold til parallelpublicering.

Du kan læse meget mere om Open Access via bibliotekets LibGuide.

Kontakt os meget gerne via rucforsk(at)ruc.dk, eller via rub-openaccess(at)ruc.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitetsbibliotek
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
4674 2207 / rub@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Citat

ÅbningstiderMed adgangskort
Alle dage 08:00 - 00:00

Uden adgangskort
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Personlig betjening
Mandag - Fredag 09:00 - 16:00

> Åbningstider sommer, jul og nytår