Bibliotekets paragraffer i RUC's vedtægter


Kapitel 12

§48
Roskilde Universitetsbibliotek er et offentligt forskningsbibliotek og udgør en del af Roskilde Universitet.

§49
Universitetsbiblioteket har til formål:

  • at give lærere og studerende ved Roskilde Universitetscenter adgang til den information og de informationsbærende materialer, der er nødvendige for forskning og undervisning, samt sikre information om og adgang til centrets lærer- og studenterforskning

  • som offentligt forskningsbibliotek at stille sine samlinger til rådighed for eksterne brugere, herunder regionale forsknings- og undervisningsinstitutioner, erhvervsliv og borgere

  • at indgå i det samlede nationale og internationale bibliotekssamarbejde

  • at drive forsknings- og udviklingsarbejde indenfor bibliotekets fag- og funktionsområder

 
RUC's samlede vedtægter

 

 

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitetsbibliotek
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
4674 2207 / rub@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Citat

ÅbningstiderMed adgangskort
Alle dage 08:00 - 00:00

Uden adgangskort
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Personlig betjening
Mandag - Fredag 09:00 - 16:00

> Åbningstider sommer, jul og nytår